Zwroty i reklamacje

Alfioslab.pl

W przypadku reklamacji gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi, każdorazowo reklamacje rozpatrywane są na podstawie paragonu bądź faktury dołączonej do produktu, zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami)
  •  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Produkty objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym.


Zwrot towaru i odstąpienie od umowy 

Zwrot towaru oraz odstąpienie od umowy zawartej przez internet lub telefonicznie, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, jest możliwy do 14 dni od momentu otrzymania towaru przez Konsumenta. Termin 14 dni liczony jest od następnego dnia po otrzymianiu przesyłki. W celu sprawniejszego przebiegu procesu odstąpienia od umowy prosimy o uprzednie skontaktowanie się z naszym konsultantem telefonicznie lub drogą mailową.

Aby zwrot został przyjęty, konsument ma obowiązek dostarczenia przesyłki w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu (faktura/paragon) oraz formularzem zwrotu – formularz dostępny w zakładce REGULAMIN. Wysyłka przedmiotu musi nastąpić do 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia formularza zwrotu firmie OPUSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W przypadku uszkodzenia zwracanego przedmiotu, firma OPUSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do pomniejszenia należnej kwoty o równowartość straty wartości przedmiotu. 

Zwrot pieniędzy następuje do 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy na konto, z którego dokonano zapłaty za towar, chyba że kupujący określi inaczej. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa konsument.

Zamów produkt dopasowany do Twoich potrzeb

Kontakt telefoniczny

+48 607 351 655

Formularz kontaktowy