Olej Liturgiczny 5L – do świec, pochodni oraz lamp – bezwonny

80,00 

Olej liturgiczny przeznaczony do świec kościelnych. Bezwonny, skomponowany tak, aby nie dymił. Płynny w niskich temperaturach, nie zamarza nawet do -35 0 C.

Kategoria:

Opis

Olej Liturgiczny bezwonny, przeznaczony do świec, lamp oraz pochodni o pojemności 5L. Produkt posiada certyfikat bezdymności.

Zastosowanie: do świec liturgicznych, pochodni oraz zwykłych i ozdobnych lamp naftowych.

Sposób użycia: odkręcić nakrętkę, nalać do lampki, włożyć knot, zapalić.

Uwaga! Nie dolewać podczas palenia się knota.

Środki ostrożności: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru: Użyć piany, proszków gaśniczych, CO 2 , mgływodnej do gaszenia.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu, pod zamknięciem, poza zasięgiem dzieci!
Uwaga! Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed dziećmi.
Uwaga! Już jeden łyk oleju do lamp, lub nawet ssanie knota lampy, może prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.

Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów (Oznakowanie WE: 918-481-9)
Możliwe nieznaczne zżółknięcie oleju. Jest to naturalny efekt wynikający z właściwości płynu i nie jest to wadą produktu.
Data ważności: 3 lata od daty produkcji.

Produkt posiada CERTYFIKAT BEZDYMNOŚCI

Informacje dodatkowe

Waga 4,17 kg
Pojemność

5L

Produkt

Gotowy do użycia

Certyfikat bezdymności

Tak